LEGNI U PARKU NA TRAVICU I ODMARAJ.

Kategorija: OGULIN

U onoj staroj  državi, a i u samostalnoj Hrvatskoj, sjedenje na travi u parkovima, bilo je zabranjeno. Kao da je zelenilo svrha samom sebi.  A na zapadu možeš zaleći u svakom gradskom parku, koliko želiš.

O RETENCIJI SADA U KARLOVCU.

Kategorija: OGULIN

Retencija Ogulin i poslovi koji bi se trebali obaviti, bila je tema sastanka u  Uredu župana. Iz vijesti na službenoj stranici Karlovačke županije, baš nismo puno saznali. Pa sam je malo priču proširil. Na službenoj stranici Županije, o ovom sastanku piše:

TEMELJI ZA BUDUĆU BRANU. "GAVAN" NE POSUSTAJE.

Kategorija: OGULIN

Radnici „Gavana“ nakon što su probili put od rampe u Hreljinu do Kostelićevog mlina, počeli su s betoniranjem temelja za, kako se stručno zove,  preljevnu građevinu, ili da pojednostavim – buduću branu.

GRADNJA U ZONI ZA POTREBE BJELINA

Kategorija: OGULIN

Ogulinska tvrtka GTM GAVAN, sa svojim strojnim parkom već nekoliko dana priprema teren za gradnju novih proizvodnih pogona „Bjelina“ u Poduzetničkoj zoni, a djelatnici Elektre montiraju neophodni električni priključak.

SVEČANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Kategorija: OGULIN

Grad Ogulin slavi svoj dan, te je tradicionalna svečana sjednica Gradskog vijeća održana u Pučkom otvorenom učilištu.