RECIKLIRAJ ZA BOLJE SUTRA

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

U prostorijama Grada Ogulina, predstavljen je projekt izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom pod nazivom „Recikliraj za bolje sutra“. Riječ je o zajedničkom projektu Grada Ogulina i Općine Plaški kojeg u 85-postotnom iznosu sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda. Projekt će se provoditi na području Grada Ogulina i Općine Plaški u razdoblju od 22.08.2018. do 22.04.2020. godine, a ukupna vrijednost mu je 498.040,00 HRK, dok Europska unija sufinancira projekt u iznosu od 423.334,00 HRK.

PLAŠKI POLAKO NAPREDUJE. OVE GODINE 17 MILIJUNA KUNA INVESTICIJA

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Plaški će ove godine biti veliko gradilište. Osim energetske obnove škole i dvorane, uređivat će se i vatrogasni dom, asfaltirati ceste, mijenjati vodovod.

UREĐIVALI KRIŽNI PUT

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

 

Kad se bratska srca slože i Križni se put uredit može.

SMANJEN PRIREZ

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Zahvaljujući pozitivnim gospodarskim trendovima i racionalnom upravljanju u protekle dvije godine kojima su udvostručili gradski proračun, gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović i njegova gradska uprava polovicu mandata obilježili su odlukom o snižavanju prireza.

CIRKUS, SVAĐE I PODJELE. KOME TO KORISTI

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

O problemu funkcioniranja vlasti, o neophodnoj suradnji pozicije i opozicije kada je u pitanju interes grada, pisao sam, osjećajući da će na toj liniji biti problema, još pred nekoliko mjeseci. I nažalost, bio sam u pravu. „Tom sam prigodom napisao: