NOVE KAZNE U PROMETU

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Od sutra, nesavjesnim vozačima, među kojima sam nažalost i ja, biti će „drž gaće“. Naime, 1. kolovoza na snagu stupaju nove odredbe Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima se drastično povećavaju kazne za prometne prekršaje. Nove kazne penju se do tri prosječne hrvatske plaće. Pa ti dečko misli kako ćeš voziti. Novost koja svakako neće oduševiti okorjele prometne recidiviste, je mogućnost plijenjenja automobila.

Evo i djelomičnog  popisa promjena u kažnjavanju.

BUKOVNIK BEZ VODE

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Zbog neophodnih radova na brani, jučer je ispražnjeno jezero Bukovnik. Druga je polovica srpnja a uporavo u to doba, 1999. godine, za vrijeme radova u tunelu HE Gojak, zadesila nas je nezapamćena poplava. Pa sam odmah u strahu da se povijest ne bi ponovila. Radovi će trajati još sedam dana i onda će se jezero ponovno puniti. Do tada, uživajte u novom pejsažu. Čarobno.....sadsadsad

 

Dobra prilika sa se očisti i nakupljeni otpad.

Tu su nekada bila  tri mlina.

Dobra u svom starom koritu.

Kapelica sv. Ivana i izvor s najboljom vodom. Nažalost sada je potopljen u jezeru Bukovnik.

Photo by Nešo-Skorašnik

24. 7. 2019.

Nebojša Magdić

DEMOGRAFSKI SLOM

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Karlovačka županija već dug niz godina spada u red hrvatskih županija s naj-nepovoljnijim demografskim obilježjima i procesima. Naša je županija u najvećoj mjeri ruralna.

RECIKLIRAJ ZA BOLJE SUTRA

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

U prostorijama Grada Ogulina, predstavljen je projekt izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom pod nazivom „Recikliraj za bolje sutra“. Riječ je o zajedničkom projektu Grada Ogulina i Općine Plaški kojeg u 85-postotnom iznosu sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda. Projekt će se provoditi na području Grada Ogulina i Općine Plaški u razdoblju od 22.08.2018. do 22.04.2020. godine, a ukupna vrijednost mu je 498.040,00 HRK, dok Europska unija sufinancira projekt u iznosu od 423.334,00 HRK.

PLAŠKI POLAKO NAPREDUJE. OVE GODINE 17 MILIJUNA KUNA INVESTICIJA

Kategorija: OGULIN-ŽUPANIJA

Plaški će ove godine biti veliko gradilište. Osim energetske obnove škole i dvorane, uređivat će se i vatrogasni dom, asfaltirati ceste, mijenjati vodovod.