JAVNA VATRODASNA POSTROJBA OGULIN DANAS SLAVI

 
JVP Ogulin, 24 godine u službi građana - danas slavi rođendan  ?.   Javna vatrogasna postrojba  Ogulin osnovana je na današnji dan 1996. kao ispostava Vatrogasne postrojbe Karlovac u nadležnosti Mup-a PU Karlovačke.
2000. godine Javna vatrogasna postrojba grada Ogulin ponovno je osnovana temeljem Zakona o vatrogastvu (NN 106./99.) i u skladu s odredbama Zakona o ustanovama. Osnivač JVP grada Ogulina je Gradsko poglavarstvo grada Ogulina i kao takva ona je javna ustanova jedinice lokalne samouprave, koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na području grada Ogulin i po potrebi širom Lijepe naše.
Postrojba je registrirana kao javna ustanova a djeluje na području grada Ogulina a po potrebi i na području susjednih Općina Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj. Područje djelovanja je vrlo veliko oko 1077 km². Teren je zapušten i jednim dijelom kontaminiran minsko eksplozivnim sredstvima, a to otežava gašenje požara otvorenog prostora i dovodi u veliku opasnost vatrogasce prilikom gašenja požara otvorenog prostora.
Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasci koji, pored općih uvjeta, ispunjavaju i posebne uvjete koji su propisani Zakonom o vatrogastvu. Na temelju procjene ugroženosti od požara grada Ogulin, izrađen je Plan zaštite od požara za grad Ogulin kojim se definira ustrojstvo Javne vatrogasne postrojbe koja obavlja 24-satno dežurstvo te osigurava učinkovito djelovanje na području za koje je osnovana. Javnu vatrogasnu postrojbu grada Ogulin, po Planu zaštite od požara za grad Ogulin i sistematizaciji radnih mjesta, sačinjava: 1 zapovjednik JVP 1 zamjenik zapovjednika JVP 1 vatrogasac operativni dežurni u VOC-u 4 voditelja smjena 4 vatrogasaca – voditelja vatrogasne grupa 8 vatrogasaca – vozača vatrogasnog vozila 3 vatrogasaca 1 spremačica Od navedenih radnih mjesta neka nisu popunjena, a trenutno od ukupno 23 zaposlenih, 20 djelatnika obavlja operativne poslove. Rad u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Ogulin organiziran je u četiri vatrogasne smjene koje obavljaju dežurstvo u turnusnom sustavu 12/24 – 12/48. Područje odgovornosti Javne vatrogasne postrojbe grada Ogulin, zbog nedovoljne organiziranosti vatrogastva u susjednim općinama, vrlo se često odnosi na intervencije i na tim prostorima.
ČESTITKE ZA ROĐENDAN I ŠTO MANJE INTERVENCIJA
Photo by JVP Ogulin
 
2. 9. 2020.
Nebojša Magdić
Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi