STOŽER CIVILNE ZAŠTITE - TEMA KOROINAVIRUS

U Velikoj dvorani Gradske vijećnice Grada Ogulina, održan je sastanak Stožera civilne zaštite proširen sa članovima Vijeća za prevenciju Grada Ogulina, pročelnicima organa uprave, javno zdravstvenih ustanova, ravnateljima škola i vrtića, te predstavnicima susjednih općina sa temom: Rasprava na temu koronavirus COVID -19.

Obzirom na trenutni razvoj situacije vezane uz koronavirus te mjere zaštite stanovništva s ciljem sprečavanja širenja virusa, Stožer je donio sljedeće zaključke:

Donesena je Oduka o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,

Donesena je preporuka da se pridržava svih uputa koje je preporučio Stožer Civilne zaštite Karlovačke županije.

Zadužuje se Zlata Kurelac, ispred Stožera civilne zaštite Grada Ogulina da bude koordinator sa liječnicima opće prakse oko sprečavanja i liječenja COVID -19.
Sanitarnoj inspektorici Mirjani Zrnić omogućiti će se prijevoz za obavljanje hitnih poslova u vezi COVID -19 na granične prijelaze.

Sudionici sastanka Stožera usaglasili su se da prije svega treba apelirati na svijest ljudi za suradnju i maksimalnu razinu odgovornosti prema vlastitom zdravlju i zdravlju cijele zajednice, uspostaviti što bolju komunikaciju prema javnosti, kvalitetno i pravovremeno iznositi sve informacije. Zdravstvene ustanove su spremne i organizirane te na raspolaganju po svim pitanjima kao i ostale ustanove koje poduzimaju mjere i aktivnosti sukladno novonastaloj situaciji. Sastanci stožera odvijat će se prema potrebi u narednom periodu, a javnost će biti pravodobno obaviještena.

Na današnjoj sjednici Stožera civilne zaštite, donesena je odluka da svi ugostiteljski objekti mogu raditi od 6 do 18 sati. Riječ je o objektima koji se bave uslugom prodaje pića i hrane. Gradonačelnik je članove Stožera upoznao da je održao sastanak s ravnateljem ogulinske bolnice dr. Josipom Zorkom, koji ga je obavijestio o pripremama koje su obavljene u bolnici, za eventualni slučaj potrebe zbrinjavanja pacijenata.

Gradonačelnik je donesao i odluku o prestanku rada Dječjeg vrtića od ponedjeljka, 16. 3. 2020. Odlukom Vlade RH, od toga dana obustavlja se nastava u osnovnim i prednjim školama, te fakultetima.

 

13. 3. 2020

Nebojša Magdić

 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi