IZBORI - LOKALNI 2013.

Kategorija: OGULIN

 


Lej mene bene. Digal sam se prije sedme ure da pokažem ki je dobil a ki izgubil na čerašnji izbori. Koda vi to nemorete najti kadi drugder. A kaj ćete. Kad sam vridan. Kaj črv u kamenu, kaj bi znal reći moj deda Tone. A izbori kaj izbori - niki je dobil, niki izgubil.


PRIVREMENI NESLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA OGULINA

 

 

Stanje od: 20.05.2013 u 07:00

Broj obrađenih redovitih biračkih mjesta: 22 od ukupno 22 (100,00 %)

Karlovačka županija

 

             O G U L I n

UKUPNO

Broj birača na obrađenim biračkim mjestima

11.701

Pristupilo glasovanju

5.864

50,12 %

Glasovalo birača ( prema glasačkim listićima )

5.862

50,10 %

Broj važećih listića

5.637

96,16 %

Broj nevažećih listića

225

3,84 %

kandidati

broj glasova

postotak

1.

JURE TURKOVIĆ, dipl.ing. - kandidat
TONE RADOČAJ - zamjenik kandidata
ŽELJKO STIPETIĆ, dipl.krim. - zamjenik kandidata
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU - ABH

2.754

46,96 %

2.

mr.sc. IVAN VUKOVIĆ, dipl.ing. - kandidat
DANIEL VUKELJA, ing.spec.oec. - zamjenik kandidata
DALIBOR DOMITROVIĆ, ing. - zamjenik kandidata
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

2.592

44,20 %

3.

JOSIP LUKETIĆ - kandidat
DUBRAVKO BELANČIĆ - zamjenik kandidata
MARICA RUPČIĆ - zamjenica kandidata
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

291

4,96 %

Obrada podataka - 2013 © APIS IT d.o.o

 

 

PRIVREMENI NESLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA

 

Stanje od: 20.05.2013 u 07:00

Broj obrađenih redovitih biračkih mjesta: 22 od ukupno 22 (100,00 %)

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

O G U L I N

UKUPNO

Broj birača na obrađenim biračkim mjestima

11.701

Pristupilo glasovanju

5.865

50,12 %

Glasovalo birača ( prema glasačkim listićima )

5.861

50,09 %

Broj važećih listića

5.650

96,40 %

Broj nevažećih listića

211

3,60 %

liste

broj glasova

postotak

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU - ABH
IVAN VUČIĆ, dipl.ing. - nositelj liste

2.588

45,81 %

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
mr.sc. IVAN VUKOVIĆ, dipl.ing. - nositelj liste

1.976

34,97 %

3.

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS
SINIŠA LJUBOJEVIĆ, struč.spec.ing. el. - nositelj liste

562

9,95 %

4.

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
JOSIP LUKETIĆ - nositelj liste

292

5,17 %

5.

AKCIJA UMIROVLJENICI ZAJEDNO - AUZ
IVAN BELANČIĆ - nositelj liste

232

4,11 %

 

 

 

PRIVREMENI NESLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE


Stanje od: 20.05.2013 u 07:00

Broj obrađenih redovitih biračkih mjesta: 22 od ukupno 22 (100,00 %)

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

o g U L I N

UKUPNO

Broj birača na obrađenim biračkim mjestima

2.387

Pristupilo glasovanju

875

36,66 %

Glasovalo birača ( prema glasačkim listićima )

875

36,66 %

Broj važećih listića

856

97,83 %

Broj nevažećih listića

19

2,17 %

kandidati

broj glasova

postotak

1.

MIĆO ZATEZALO - kandidat
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS

490

56,00 %

2.

ĐORĐE VIŠNIĆ, ing. strojarstva - kandidat
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

366

41,83 %

 

 

 

U Karlovačkoj županiji za županijsku skupštinu vodi lista HDZ-HSS-HSLS-HSP AS sa 47,42% glasova, slijedi koalicija SDP-HNS-HSU-ZS 30,52% glasova, Hrvatski Laburisti sa 6,41% glasova, HSP sa 5,81% glasova te Akcija umirovljenici zajedno sa 5,30% glasova.

U utrci za župana Karlovačke županije u drugi krug ulaze
Ivan Vučić, kandidat koalicije HDZ-HSS-HSLS-HSP AS sa 49,09% glasova te Boris Ožanić (SDP-HNS-HSU-ZS) sa 36,41% glasova.

P.S.

Trebal bi još dobiti rezultate po izborni mesti, znam da je to zanimljivo, ali to ćete morat poiskat na kem drugem mestu jer ja ode delat. Sedam ur je već pasalo a posal neće čekat.

 

20. 5 . 2013.

Nebojša Magdić