KARLOVAC NAJUSPJEŠNIJI.

Kategorija: OGULIN

Po podacima Fine na rang listi 22 gradova i općina Karlovačke županije, Karlovac je prvi po broju poduzetnika, broju zaposlenih, ukupnim prihodima, dobiti razdoblja i neto dobiti, dok je Ogulin prvi po iskazanom gubitku razdoblja.

Karlovačka županija, u odnosu na druge županije, na četvrtom je mjestu prema ekonomičnosti poslovanja, a na 10. mjestu prema produktivnosti rada mjerenim odnosom neto dobiti i broja zaposlenih te prema pokazatelju produktivnosti rada mjerenim odnosom ukupnih prihoda i broja zaposlenih.

 

Na 11. je mjestu prema neto dobiti i gubitku, a na 13. po broju poduzetnika. Prema ukupnim prihodima na 15. je mjestu, dok je prema broju zaposlenih, Karlovačka županija na 16. mjestu.

 

Na području Karlovačke županije u 2020. godini sjedište je imalo 2.417 poduzetnika, obveznika poreza na dobit, sa 17.749 zaposlenih, što je 0,8 posto više u odnosu na 2019. godinu.

 

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 10,8 milijardi kuna, 4,4 posto više u odnosu na 2019. godinu, ukupni rashodi od 10,1 milijardu kuna, 3,2 posto više, dobit razdoblja u iznosu od 793,5 milijuna kuna, 35,4 posto više, gubitak razdoblja od 319 milijuna kuna, 46,3 posto više te neto dobit od 474,5 milijuna kuna.

 

Prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 5.663 kune, što je 4,7 posto više u odnosu na 2019. godinu te 5,1 posto manje od prosjeka na razini zaposlenih kod poduzetnika u Republici Hrvatskoj, 5.971 kuna.

 

Najveće prihode među poduzetnicima sa sjedištem u Karlovačkoj županiji u 2020. godini ostvarila je tvrtka PPK Karlovačka mesna industrija d.d. 1,3 milijarde kuna, dok je najveću dobit razdoblja ostvario HS Produkt d.o.o. 270,9 milijuna kuna, koji je i najveći izvoznik, 800,9 milijuna kuna te je imao najviše zaposlenih 1.412.

 

7. 10. 2021.

KAportal