RETENCIJA POLAKO NAPREDUJE. KAJ BI STARI OGULINCI REKLI - - EPPUR SI MUOVE. BIT ĆE NIŠTO.

Kategorija: OGULIN

Dugi period bez kiše i sušno ljeto, išlo je naruku izvođaču radova na Retenciji Ogulin, najvećem projektu vrijednom blizu 200 lilijuna kuna, projektu koji bi nas konačno trebao zaštititi od redovitih poplava.

Niski vodostaj rijeke Vitunjčice i Dobre ovog sušnog ljeta omogućio je radnicima da rade nesmetano sedam dana u tjednu na izgradnji preljevnog korita  koji služi za evakuaciju poplavnih voda iz tzv. jezera u riječno korito rijeke Dobre. Tako će se kruna brane štiti od prelijevanja.

Pri završetku su radovi na novom koritu rijeke Dobre te bi se do kraja studenog ove godine trebao izmjestiti stari tok rijeke Dobre.

Stanovnici Grada Ogulina i okolice koji su do sada bili puno puta poplavljeni s nestrpljenjem očekuju završetak radova na retenciji Turkovići Ogulinski.

Da bi se zaštitilo lokalno stanovništvo užeg dijela Grada Ogulina, a i šire područje Karlovačke županije od visokih voda, od travnja 2020. godine intenzivno se radi na izgradnji  retencije Turkovići Ogulinski.

Poplava rijeke Dobre svojim potapanjem nanosila je velike materijalne štete na imovini, okolišu, industrijskim i gospodarskim zgradama te ugrožavala živote i zdravlje ljudi.

Projekt zaštite od poplava Grada Ogulina  najveći je projekt i gradilište kako u Ogulinu tako i široj okolici. Investitor su Hrvatske vode, a sufinanciran je sredstvima  Evropskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 186.192.281,00 kuna, a završetak provedbe projekta očekuje se do 31. prosinca 2023. godine.

20. 9. 2021.

Ogulin.eu