SRETAN DAN ŽENA.

Kategorija: OGULIN
A KAJ DA VAM VELIM. KLASIKA - S R E T A N   D A N   Ž E N A.
Snaga žene proizlazi iz činjenice koju ni psihologija ne može objasniti. Muškarce se može analizirati, žene... samo obožavati.
Kud to reče baš Oscar Wilde. cheeky