DEMOGRAFSKI SLOM

Kategorija: OGULIN

Karlovačka županija već dug niz godina spada u red hrvatskih županija s naj-nepovoljnijim demografskim obilježjima i procesima. Naša je županija u najvećoj mjeri ruralna.

Demografija je i inače hrvatski problem, koji se polako pretvara u krucijalni. Ni najnoviji podaci o prirodnom prirastu ne govore ništa dobro. U prošloj godini u cijeloj  Hrvatskoj  izgubili smo 15. 700 stanovnika. Kao da je recimo, nestao jedan grad poput Trogira.  I u našoj županiji, nazovimo to slobodno, prava katastrofa. U 2018. godini na području  Karlovačke županije rođene su 962 bebe, a u isto vrijeme umrle su čak 1.933 osobe. Matematika neumoljiva i jasna -  imamo 971 umrlih više nego rođenih!

Imamo i rekordere. To je općina Ribnik, gdje je u prošloj godini rođeno samo jedno dijete. A u 2017., niti jedno.

Kada su gradovi u pitanju među najlošijima u Hrvatskoj je Slunj u kojem su rođene 32 bebe, a umrlo je 97 osoba. U Karlovcu je omjer otprilike 1:2. No i u ostalim dijelovima, situacija je slična. U Ozlju je više od dva umrla na jednog rođenog (55 – 114). U Dugoj Resi rođeno 83, a umrlo 150, u Karlovcu rođene su 393 bebe a, umrle su 742 osobe. Ni nama u Ogulinu nije išlo baš najbolje, čak suprotno - rođeno 100, a umrlo 196 osoba.

U „našim“ općinama u Saborskom i Tounju stanje je slično. Omjer 1:4. Situacija je nešto bolja u Draganiću koji na 32 novorođena stanovnika ima 37 umrlih. Ako nam to može poslužiti za utjehu, spomenimo da je tračak svijetla činjenica da je u 2018. godini rođeno više beba nego godinu dana ranije. U 2017. godini, naime, bilo ih je 947, a prošle godine 15 više. I za kraj, ipak nešto što nas raduje. Naime, u Ogulinu je lani rođeno 147 beba, a godinu ranije 129. Dakle, 18 više. Nije puno ali veseli. I pitanje za naše mlade Ogulinke i Ogulince: Onda, kaj se čeka. Na „posal“. Već večeras.

 21. 7. 2019.

Nebojša Magdić